Igor Jankowski - kompozytor, aranżer, akoreonista, organista, pedagog - Nuty na akordeon - Wydawnictwo i sklep internetowy mojenuty.pl

Przejdź do treści
dr Igor Jankowski, kompozytor, akordeonista, organista, pedagog; ur. 23 listopada 1983, Mińsk (Republika Białoruś). Pochodzi   z rodu Ksawerego Jankowskiego, polskiego patrioty, który w czasie okupacji sowieckiej ukrywał polskich oficerów w swojej posiadłości Ługowce (koło w. Małe Biesiady, w rejonie łogojskim). Za prowadzoną działalność dnia 28 grudnia 1927 roku przez władze sowieckie został skazany na 10 lat więzienia w obozie koncentracyjnym Usłon (Republika Karelska). Został zrehabilitowany dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci  (7 października 1992 roku) przez władze białoruskie.  W latach 2006-2009 studiował kompozycję pod kierunkiem Dmitrija Smolskiego  w Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej. Edukację kontynuował w Polsce, gdzie  w latach 2009-2011 odbył magisterskie studia uzupełniające w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie kompozycji prof. Marka Jasińskiego, a po jego śmierci w klasie prof. Mariana Borkowskiego. W tejże uczelni skończył również Studium Pedagogiczne z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2011-2014 był doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (opiekun naukowy – prof. zw. Marian Borkowski). Studia doktoranckie ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W czasie studiów dwukrotnie otrzymywał stypendium rektora UMFC dla najlepszego doktoranta.
Utwory Igora Jankowskiego były wykonywane w różnych miastach Wschodniej  i Zachodniej Europy, a także nagradzane na konkursach kompozytorskich. Otrzymał między innymi pierwszą nagrodę podczas Krajowego Konkursu Kompozytorskiego poświęconego 115. rocznicy urodzin M. Bogdanowicza w Mińsku (2006), Dyplom za poszukiwania twórcze na IX Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. J. Siemieniako (2007), wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im Tadeusza Ochlewskiego (2010), wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Don Bosco” (2016). W 2012 roku Decyzją Rady Miejskiej w Bobolicach jego kompozycja   wybrana została jako obowiązkowy hejnał miasta. Oprócz działalności kompozytorskiej aktywnie organizuje koncerty i festiwale w Polsce (głównie w województwie pomorskim i zachodniopomorskim). Aktywnie współpracuje z polskimi instytucjami kultury, samorządami, zespołami, dzięki czemu w ciągu 7 lat pobytu w Polsce realizuje ponad 150 koncertów.  Za twórczą aktywność  i działania na rzecz polskiej kultury 9 stycznia 2015 r. na wniosek komisji przy kancelarii prezydenta RP Igor Jankowski otrzymuje akt nadania obywatelstwa polskiego z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Igor Jankowski jest także założycielem   i dyrektorem artystycznym Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu, a od 18 stycznia 2016 zostaje powołany na stanowisko prezesa Fundacji Rozwoju Artystycznego i Współpracy Międzynarodowej MSM UNICUM. W roku 2011 ukazała się pierwsza autorska płyta Jankowskiego z muzyką instrumentalną pod tytułem  New Size Of Old Traditions, wydana przez białoruskie wydawnictwo muzyczne VIGMA, a w grudniu 2018 sopockie wydawnictwo SOLITON wydało płytę autorską Igora Jankowskiego pod tytułem QVO VADIS, zawierającą 11 utworów wokalno-instrumentalnych. 15 Stycznia 2019 Igor Jankowski uzyskuje nominację Kapituły Redakcji "Dziennika Bałtyckiego" do tytułu „OSOBOWOŚĆ ROKU 2018” w kategorii Kultura.
Nagrody, stypendia i wyróżnienia
 • pierwsze miejsce na Krajowym Konkursie Kompozytorskim poświęconym 115. rocznicy urodzin M. Bogdanowicza (Mińsk, 2006).
 • dyplom za poszukiwania twórcze na IX Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. J. Siemieniako (Brześć, 2007),
 • nominacja kantaty Mysterium Fidei przez prezesa Związku Kompozytorów Białoruskich prof. Igora Łuczenka do nagrody pieniężnej Ministerstwa Kultury Republiki Białorusi (Mińsk, 2010),
 • przyznanie Narodowego Stypendium Rządu RP przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na drugi rok uzupełniających studiów magisterskich w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Warszawa, 2010),
 • wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im Tadeusza Ochlewskiego (Kraków, 2010),
 • przyznanie Narodowego Stypendium Rządu RP przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na studia doktoranckie w dziedzinie kompozycji w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (Warszawa, 2011),
 • zwycięstwo w Konkursie Ogólnopolskim na Hejnał Miasta Bobolice. Decyzją Rady Miejskiej wybrana przez komisję konkursową kompozycja została przyjęta jako obowiązkowy hejnał miasta Bobolice i wpisana do statutu miasta (Bobolice, 2012),
Igor Jankowski na Festiwalu Kultury Kresowej w roku 2012
 • Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów UMFC (Warszawa, 2011/2012),
 • przyznanie Stypendium Twórczego przez Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS (Warszawa, 2012),
 • Przyznanie grantu na autorski projekt artystyczny przez Komisję do spraw przyznawania dofinansowania na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców (Warszawa, 2012),
 • Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Don Bosco” za utwór „Miejcie wiarę” (19 czerwca 2016),
 • Przyznanie Stypendium Twórczego przez Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS (30 czerwca 2016),
 • Nominacja do Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej 2018 w kategorii „Osobowość” (27.03.18).
 • Uzyskanie nominacji Kapituły Redakcji „Dziennika Bałtyckiego” do tytułu „OSOBOWOŚĆ ROKU 2018” w kategorii Kultura (15.01.2019)[2]
 • Przyznanie „stypendium dla twórców kultury” przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (5 marca 2019).
 • Przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury na rok 2020 .
 • 9 stycznia 2015, Warszawa. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego.
Działalność kulturalna
 • Organizacja charytatywnego koncertu na rzecz polskich powodzian z udziałem słynnego akordeonisty-wirtuoza Vlada Pligovki, który odbył się w koszalińskiej katedrze pod wezwaniem NMP (9 października 2010).
 • Organizacja „Wieczorów kultury kresowej” w Koszalinie z udziałem zespołów ludowych należących do Związku Polaków na Białorusi (8 –10 lipca 2011, 26–28 listopada 2010).
 • Organizacja przyjazdu Państwowej Orkiestry Młodych Talentów Republiki Białorusi w ramach współpracy z organizatorami 46. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Zgodnie z programem orkiestra zagrała 10 koncertów w różnych nadmorskich miastach województwa zachodniopomorskiego (7–16 sierpnia 2012).
 • Organizator i dyrektor artystyczny I Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu (7–13 kwietnia 2013).
 • Organizacja przyjazdu Państwowej Młodzieżowej Orkiestry Cymbałowej z Mińsku w ramach współpracy z organizatorami 47. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Zgodnie z programem orkiestra zagrała 9 koncertów w różnych nadmorskich miastach województwa zachodniopomorskiego (7–16 sierpnia 2013).
 • Organizator Dni Kultury Kresowej na Pomorzu przy współpracy ze z Mińskim oddziałem Związku Polaków na Białorusi (4–7 stycznia 2014).
 • Organizacja przyjazdu Państwowej Orkiestry Młodych Talentów (symfonicznej) oraz Państwowej Orkiestry Cymbałowej z Mińska w ramach współorganizowanego z Gmina Wejherowo II Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu. Zgodnie z programem orkiestry zagrały 9 koncertów w różnych nadmorskich miastach województwa pomorskiego (24.04.-03.05.2014).
 • Organizacja przyjazdu Orkiestry Bałałajkowej Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku w ramach współpracy z organizatorami 48. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Zgodnie z programem orkiestra zagrała 9 koncertów w różnych nadmorskich miastach województwa zachodniopomorskiego (1–9 sierpnia 2014).
 • Organizacja przyjazdu Orkiestry Bałałajkowej Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku w ramach współorganizowanego z Gminą Wejherowo III Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu. Zgodnie z programem orkiestra wykonała 8 koncertów w różnych miastach województwa pomorskiego (09.05-16.05.2015).
 • Organizacja przyjazdu Państwowego Chóru Ludowego im. M.K. Ogińskiego ze Smargoni (Republika Białoruś) w ramach współpracy z organizatorami 49. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Zgodnie z programem orkiestra zagrała 10 koncertów w różnych nadmorskich miastach województwa zachodniopomorskiego (6–16 sierpnia 2015),
 • Organizacja przyjazdu Symfonicznej Orkiestry Estradowej Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku w ramach IV Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu. Zgodnie z programem orkiestra wykonała 6 koncertów w różnych miastach województwa pomorskiego oraz zrealizowała warsztaty symfoniczne dla dzieci (6–11 kwietnia 2016),
 • Organizacja V jubileuszowego Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu z udziałem artystów z Białorusi i Polski (25 kwietnia – 1 maja 2017),
 • Zorganizowanie VI Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu w dniach 20–29 lipca 2018. W ramach festiwalu wystąpił zespół rockowy Jegora Dorożki z Mińska, Studio Tańca Show-Ballet Sensacja z Witebska, soliści Paweł Kozicz i Daria Chmielnickaja z Mińska, Samira Gołąbek i Marta Byczk z Wejherowa, Jaśmina Wenta z Kołobrzegu, Aleksandra Metera i Zuzanna Elendt z Lęborka, Julia Sowa z Gdyni. Koncerty festiwalowe odbyły się w ośmiu miastach (Lęborku, Gniewinie, Rumi, Starogardzie Gdańskim, Bożympolu Wielkim, Malborku, Maszewie Lęborskim i Żukowie) pod oficjalnym patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Białoruskiej w Gdańsku.
 • Zorganizowanie VII Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu w dniach 23 kwietnia – 1 maja 2019. W ramach festiwalu wystąpili akrobaci i gimnastycy ze Szkoły Rezerw Olimpijskich z Mińska, Studio Tańca Show-Ballet Sensacja z Witebska, soliści Paweł Kozicz z Mińska, Monika Miedzianowska z Rotterdam (Holandia) i Aleksander Minionok z Witebska, Schola ze Szkoły Muzycznej YAMAHA w Wejherowie, TARAN TRIO z Mińska i trio ze Studio Tańca FLIC w Lęborku. Koncerty festiwalowe odbyły się w 8 miastach na Pomorzu (Starogard Gdański, Gdańsk, Malbork, Łęczyce, Rumia, Żukowo, Gniewino, Żelistrzewo) pod honorowym patronatem Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Od 1 sierpnia 2019 został powołany na stanowisko dyrektora polskich filii School Stars.
Główne kompozycje
 • Dwie pastorale na zespół męski (2005)
 • Poemat na flet i fortepian (2006)
 • Wariacje na skrzypce i fortepian (2006)
 • Zachód słońca na chór mieszany a cappella do wierszy M. Bogdanowicza (2006)
 • Nokturn na fortepian (2006)
 • Preludium i grotesk na fortepian (2006)
 • Jesienna minutka na fortepian (2006)
 • Tryptyk dla dzieci na fortepian (2006)
 • Ekspromt na akordeon (2006)
 • Bogurodzico muzyczna ilustracja do dziejów historycznych na klarnet, puzon, fortepian i wiolonczelę (2007)
 • Tryptyk do wierszy Jakuba Kołosa na chór mieszany a cappella (2007)
 • Pasja Chrystusa na organy solo (2007)
 • Pop and classic refleksja na kwartet smyczkowy (2008)
 • Suita na chór mieszany a cappella w czterech częściach do wierszy Tarasa Szewczenki (2008)
 • Dyptyk kolędowy na chór mieszany a cappella do tekstów ludowych (2008)
 • Z lasu, lasu ciemnego wariacje na temat rosyjskiej pieśni ludowej na fortepian (2008)
 • Niemen do wierszy Jakuba Kołosa na tenor i orkiestrę instrumentów ludowych (2008)
 • Istlewajut zwuki w efirie na sopran i kwartet smyczkowy do wierszy A. Achmatowej (2008)
 • Mysterium Fidei kantata na chór mieszany, solistów i organy (2009)
 • Oj, rzeka dla kapeli ludowej na własny tekst a cappella (2009)
 • Grzybki na alt kobiecy i orkiestrę ludową (2009)
 • Oj, Jurija na baryton i orkiestrę ludową (2009)
 • Maślnica choreograficzna suita na chór, orkiestrę instrumentów ludowych i grupę baletową (2010)
 • Trzy impresje na akordeon guzikowy (2010)
 • Balet Lux in Tenebris (2011)
 • Libera nos na chór mieszany a cappella (2011)
 • Dyptyk pamięci Edwarda Stachury na chór mieszany a cappella (2011)
 • Trzy metamorfozy na klarnet, kongi, marimbę i akordeon guzikowy (2012)
 • Sześć Hejnałów Polskich na trąbkę in B oraz in C (2012)
 • Pod Twoju miłość na chór mieszany a cappella do prawosławnych tekstów liturgicznych (2013)
 • Rapsodia na akordeon guzikowy i orkiestrę symfoniczną (2014)
 • Gloria na chór mieszany a cappella (2014)
 • Panienko Skępska na baryton i organy (2015)
 • Miejcie wiarę na sopran, tenor, chór mieszany i organy (2016)
 • Psalm 142 na chór mieszany a cappella (2016)
 • Tryptyk na organy solo (2017)
 • Qvo Vadis album autorski, zawierający 11 utworów wokalno-instrumentalnych. Wyd. SOLITON Sopot. (2018)
 • Choral Works – trzeci album autorski. Zawiera 12 kompozycji na chór mieszany a cappella. (2019)
 • Да молчит всякая плоть – koncertowy cerkiewny utwór na chór mieszany a cappella dla asystentki dr Marysi Januszkiewicz z krakowskiej Akademii Muzycznej (2019)
 • Gloria – utwór autorski na święta Bożego Narodzenia z teledyskiem
 • The Best Songs – czwarty album autorski. Zawiera 16 kompozycji wokalno-instrumentalnych w języku polskim, włoskim i angielskim. (2021)
KATALOG KOMPOYZCJI I. JANKOWSKIEGO
rozrywka, biesiada
Gatunek: Fokstrot
Opracowanie na: akordeon z manuałem melodycznym (barytony)
Poziom trudności: średniozaawansowany
Ilość stron: 7
Format: A4 (210 x 297)
Rodzaj produktu: nuty drukowane w oprawie spiralnej w twardej okładce


Dostępny natychmiast
20.00 zł
Dodaj
Wydawnictwo Muzyczne www.mojenuty.pl
publikacjenutowe@gmail.com, tel. 53161749

Wróć do spisu treści